معنی و ترجمه کلمه چیزى که در نتیجه خرابى به دست آید به انگلیسی چیزى که در نتیجه خرابى به دست آید یعنی چه

چیزى که در نتیجه خرابى به دست آید

detritus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها