معنی و ترجمه کلمه چیز آبکى به انگلیسی چیز آبکى یعنی چه

چیز آبکى

liquid
waterish
weakish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها