معنی و ترجمه کلمه چیز بافته به انگلیسی چیز بافته یعنی چه

چیز بافته

weft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها