معنی و ترجمه کلمه چیز برجسته به انگلیسی چیز برجسته یعنی چه

چیز برجسته

notable
oriflamme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها