معنی و ترجمه کلمه چیز برجسته به انگلیسی چیز برجسته یعنی چه

چیز برجسته

notable
oriflamme


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها