معنی و ترجمه کلمه چیز تکرارى به انگلیسی چیز تکرارى یعنی چه

چیز تکرارى

rehash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها