معنی و ترجمه کلمه چیز جالب و زود گذر به انگلیسی چیز جالب و زود گذر یعنی چه

چیز جالب و زود گذر

soap bubble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها