معنی و ترجمه کلمه چیز جزیى و بى اهمیت به انگلیسی چیز جزیى و بى اهمیت یعنی چه

چیز جزیى و بى اهمیت

flyspeck


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها