معنی و ترجمه کلمه چیز جزیى به انگلیسی چیز جزیى یعنی چه

چیز جزیى

fewtrils
gewgaw
trifle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها