معنی و ترجمه کلمه چیز سائیده شده به انگلیسی چیز سائیده شده یعنی چه

چیز سائیده شده

fraying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها