معنی و ترجمه کلمه چیز سنگین به انگلیسی چیز سنگین یعنی چه

چیز سنگین

weight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها