معنی و ترجمه کلمه چیز قابل انفجار به انگلیسی چیز قابل انفجار یعنی چه

چیز قابل انفجار

powder keg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها