معنی و ترجمه کلمه چین شناس به انگلیسی چین شناس یعنی چه

چین شناس

sinologist
sinologue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها