معنی و ترجمه کلمه ژاندارمرى به انگلیسی ژاندارمرى یعنی چه

ژاندارمرى

gendarmerie
gendarmery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها