معنی و ترجمه کلمه ژاندارم به انگلیسی ژاندارم یعنی چه

ژاندارم

gendarme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها