معنی و ترجمه کلمه ژاندارم به انگلیسی ژاندارم یعنی چه

ژاندارم

gendarme

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها