معنی و ترجمه کلمه ژاکت ضخیم ملوانان به انگلیسی ژاکت ضخیم ملوانان یعنی چه

ژاکت ضخیم ملوانان

pea jacket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها