معنی و ترجمه کلمه ژاکت مخصوص ورزش به انگلیسی ژاکت مخصوص ورزش یعنی چه

ژاکت مخصوص ورزش

blazer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها