معنی و ترجمه کلمه ژاکت پشمى به انگلیسی ژاکت پشمى یعنی چه

ژاکت پشمى

woolie
woolly
wooly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها