معنی و ترجمه کلمه ژاکت کش باف پشمى به انگلیسی ژاکت کش باف پشمى یعنی چه

ژاکت کش باف پشمى

cardigan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها