معنی و ترجمه کلمه ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد به انگلیسی ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد یعنی چه

ژتون آبى رنگ که ارزش زیادى دارد

blue chip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها