معنی و ترجمه کلمه ژرفاسنج به انگلیسی ژرفاسنج یعنی چه

ژرفاسنج

bathometer
fathometer
lead line
sounder
sounding line

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها