معنی و ترجمه کلمه ژرفا به انگلیسی ژرفا یعنی چه

ژرفا

depth
profundity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها