معنی و ترجمه کلمه ژرف اندیشیدن به انگلیسی ژرف اندیشیدن یعنی چه

ژرف اندیشیدن

mull over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها