معنی و ترجمه کلمه ژرف پیما به انگلیسی ژرف پیما یعنی چه

ژرف پیما

leadsman
plumb
plummet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها