معنی و ترجمه کلمه ژرف یابى کردن به انگلیسی ژرف یابى کردن یعنی چه

ژرف یابى کردن

plumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها