معنی و ترجمه کلمه ژستو به انگلیسی ژستو یعنی چه

ژستو

poser
poseur


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها