معنی و ترجمه کلمه ژستو به انگلیسی ژستو یعنی چه

ژستو

poser
poseur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها