معنی و ترجمه کلمه ژل سیلیکا به انگلیسی ژل سیلیکا یعنی چه

ژل سیلیکا

silica gel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها