معنی و ترجمه کلمه ژنده پوش به انگلیسی ژنده پوش یعنی چه

ژنده پوش

duddie
duddy
ragamuffin
tatter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها