معنی و ترجمه کلمه ژنرالیسیم به انگلیسی ژنرالیسیم یعنی چه

ژنرالیسیم

generalissimo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها