معنی و ترجمه کلمه ژنوتیپ به انگلیسی ژنوتیپ یعنی چه

ژنوتیپ

biotype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها