معنی و ترجمه کلمه ژن به انگلیسی ژن یعنی چه

ژن

gene

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها