معنی و ترجمه کلمه ژولیدگى به انگلیسی ژولیدگى یعنی چه

ژولیدگى

plica
squalor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها