معنی و ترجمه کلمه کابل هم محور به انگلیسی کابل هم محور یعنی چه

کابل هم محور

coaxial cable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها