معنی و ترجمه کلمه کابوراتور به انگلیسی کابوراتور یعنی چه

کابوراتور

carburetor
carburettor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها