معنی و ترجمه کلمه کاتد به انگلیسی کاتد یعنی چه

کاتد

cathode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها