معنی و ترجمه کلمه کاج اروپایى به انگلیسی کاج اروپایى یعنی چه

کاج اروپایى

larch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها