معنی و ترجمه کلمه کاج استخرى به انگلیسی کاج استخرى یعنی چه

کاج استخرى

loblolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها