معنی و ترجمه کلمه کاج بلند زلاند جدید که صمغ آن براى روغن جلا و به جاى کهربا به کار مى رود به انگلیسی کاج بلند زلاند جدید که صمغ آن براى روغن جلا و به جاى کهربا به کار مى رود یعنی چه

کاج بلند زلاند جدید که صمغ آن براى روغن جلا و به جاى کهربا به کار مى رود

kauri
kaury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها