معنی و ترجمه کلمه کاج درازبرگ گرجستانى به انگلیسی کاج درازبرگ گرجستانى یعنی چه

کاج درازبرگ گرجستانى

pine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها