معنی و ترجمه کلمه کاج گرجستانى به انگلیسی کاج گرجستانى یعنی چه

کاج گرجستانى

georgia pine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها