معنی و ترجمه کلمه کاربار به انگلیسی کاربار یعنی چه

کاربار

work load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها