معنی و ترجمه کلمه کاربست پذیرى به انگلیسی کاربست پذیرى یعنی چه

کاربست پذیرى

applicability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها