معنی و ترجمه کلمه کاربست به انگلیسی کاربست یعنی چه

کاربست

pragmatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها