معنی و ترجمه کلمه کاربنات دوسود به انگلیسی کاربنات دوسود یعنی چه

کاربنات دوسود

carbonate of soda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها