معنی و ترجمه کلمه کاربن گیرى کردن به انگلیسی کاربن گیرى کردن یعنی چه

کاربن گیرى کردن

decarbonate
decarbonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها