معنی و ترجمه کلمه کارت منگنه کن به انگلیسی کارت منگنه کن یعنی چه

کارت منگنه کن

card punch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها