معنی و ترجمه کلمه کارت کارمندى که در مقابل هر روز یا هر ساعت کار آن را سوراخ کنند به انگلیسی کارت کارمندى که در مقابل هر روز یا هر ساعت کار آن را سوراخ کنند یعنی چه

کارت کارمندى که در مقابل هر روز یا هر ساعت کار آن را سوراخ کنند

punchboard
punched card

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها