معنی و ترجمه کلمه کارخانه اسلحه به انگلیسی کارخانه اسلحه یعنی چه

کارخانه اسلحه

armoury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها