معنی و ترجمه کلمه کارخانه تراش به انگلیسی کارخانه تراش یعنی چه

کارخانه تراش

turnery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها