معنی و ترجمه کلمه کارخانه ذوب آهن به انگلیسی کارخانه ذوب آهن یعنی چه

کارخانه ذوب آهن

iron foundry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها