معنی و ترجمه کلمه کارخانه ذوب فلزات به انگلیسی کارخانه ذوب فلزات یعنی چه

کارخانه ذوب فلزات

smeltery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها